فروشندگان در سمت عرضه فعلا مولفه هایی در اختیار دارند که فشار را میتواند فعال نگه دارد. با تغییرات نرخ ارز، بازارهای جهانی و کامودیتی ها بعد از بیانیه چهارشنبه شب فدرال رزرو درباره ثابت باقی مانده نرخ بهره و زمان احتمالی سیاست تیپرینگ (کاهش خرید دارایی ها)، روز شنبه بازار میتواند در سمت تقاضا شاهد تحرکاتی باشد. در این میان سیاست گذاری ها در زمینه بازار سرمایه و احتمال تعیین رئیس کل بانک مرکزی (همزمان با سیاست افزایش نرخ سود بانکی) هم میتواند در سیگنال دهی به بورس بازان تعیین کننده باشد.

شاخصه های عملکردی بازار از روز پایانی هفته گذشته نشان میدهد که بازار سهام در روز شنبه میتواند با تحرکاتی در سمت تقاضا روبه رو شد اما در ادامه باید منتظر نشست خریداران چقدر میتوانند در برابر فشار فروشندگان تاب مقاومت بیاورند. با توجه به محدودشدن دامنه تغییرات نرخ ارز که روی سهام صادرات محور اثرگذار بوده است، این اهرم رشدی در هفته های اخیر در بازار احتمالا خنثی خواهد بود.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «تحلیل بورس در آغاز فصل پاییز» بخوانید.