پرسش مهر رئیسی در سال تحصیلی جدید

منبع: برترین ها

10

1400/7/3

08:36


رئیسی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید پرسش مهر امسال را مطرح کرد.

فارس: رئیسی در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید پرسش مهر امسال را مطرح کرد.

پرسش مهر رئیسی در سال تحصیلی جدید

رئیسی از دانش‌آموزان پرسید:

ایران قوی دارای چه ویژگی‌هایی است و نقش شما در شکل‌گیری ایران قوی چیست؟

وی ادامه داد: امیدواریم با کمک آینده‌سازان، مربیان و معلمان بتوانیم ایران قوی را رقم بزنیم.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو