دیدار چهره‌به‌چهره رئیس جمهور با مردم+ عکس

دیدار چهره‌به‌چهره رئیس جمهور با مردم+ عکس


9

1400/7/3

09:51


سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در ادامه برنامه‌های سفر استانی به ایلام در محل استانداری میزبان تعدادی از مردم استان بود و به صورت حضوری، مسائل و مشکلات مطرح شده را بررسی کرد.

دیدار چهره‌به‌چهره رئیس جمهور با مردم+ عکس

دیدار چهره‌به‌چهره رئیس جمهور با مردم+ عکس

دیدار چهره‌به‌چهره رئیس جمهور با مردم+ عکس

دیدار چهره‌به‌چهره رئیس جمهور با مردم+ عکس

دیدار چهره‌به‌چهره رئیس جمهور با مردم+ عکس

دیدار چهره‌به‌چهره رئیس جمهور با مردم+ عکس

منبع: دولت

تصویری


ویدئو