لحظه سرقت مسلحانه از طلافروشی

منبع: برترین ها

14

1400/7/3

10:50


سرقت‌های خشن مسلحانه از طلافروشی‌های تهران که سارقان ناکام ماندند.

رکنا: سرقت مسلحانه از طلافروشی ها در برخی استان ها به تازگی رخ داده است. سرقت مسلحانه در برخی موارد با خشونت بسیاری همراه است و منجر به قتل می شود. سرقت مسلحانه از این طلافروشی ها که در تهران و کرج رخ داده است دزدان مسلح با گونی دست به سرقت مسلحانه می زنند که سرانجام سرقت مسلحانه ها ناکام ماند و منجر به دستگیری شد.

لحظه سرقت مسلحانه از طلافروشی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو