حال و هوای فرودگاه نجف در ایام زیارت اربعین + عکس

حال و هوای فرودگاه نجف در ایام زیارت اربعین + عکس


10

1400/7/3

10:54


بسیاری از زائران غیرعراقی در طول ایام زیارت اربعین از طریق فرودگاه نجف وارد عراق برای زیارت حرم امام حسین(ع) می شوند و این فرودگاه در این ایام، حال و هوای حسینی به خود می گیرد.

حال و هوای فرودگاه نجف در ایام زیارت اربعین + عکس

حال و هوای فرودگاه نجف در ایام زیارت اربعین + عکس

حال و هوای فرودگاه نجف در ایام زیارت اربعین + عکس

حال و هوای فرودگاه نجف در ایام زیارت اربعین + عکس

حال و هوای فرودگاه نجف در ایام زیارت اربعین + عکس

حال و هوای فرودگاه نجف در ایام زیارت اربعین + عکس

منبع: ابنا

تصویری


ویدئو