تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس

تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس


8

1400/7/3

10:54


مسابقات قهرمانی موتورسواری سوپراندرو کشور انتخابی تیم ملی با حضور ۳۰ موتورسوار درکلاسهای مختلف از سراسر کشور در پیست موتورسواری شهید مفتح همدان برگزار شد.

تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس

تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس

تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس

تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس

تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس

تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس

تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس

تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس

تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس

تک چرخ زدن مسابقات قهرمانی موتورسواری انتخابی تیم ملی! + عکس

منبع: تسنیم

تصویری


ویدئو