آقای مهربان، سارق بود!

منبع: برترین ها

12

1400/7/3

11:10


ویدئویی از شیوه عجیب سرقت یک خودرو در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که بازتاب زیادی داشت.

خراسان: ویدئویی از شیوه عجیب سرقت یک خودرو در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که بازتاب زیادی داشت.

در این ویدئو که متعلق به مشهد است می بینیم، خانمی که نمی تواند پارک دوبل کند وقتی می بیند یک آقا به کمک او آمده، پرایدش را به او می دهد تا برای او پارک کند که به یک باره می بیند فرد مهربان، خودروی او را به سرقت می‌برد.

آقای مهربان، سارق بود!

کاربری نوشت: «خانم ها ؛ هیچ وقت خودروی خود را در اختیار فردی که نمی شناسید قرار ندهید؛ حتی برای کمک...»

کاربر دیگری نوشت: «به نظرم اولش قصد نداشت ماشین رو بدزده چون دنده عقب هم گرفت که پارک کنه ولی انگار یهو به فکر سرقت افتاد.»

کاربری هم نوشت: «خواهش می کنم خودمون مقدمات سرقت رو برای دزدها فراهم نکنیم و بدون دلیل به دیگران اعتماد نداشته باشیم.»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو