مقابله به مثل به سبک وزیر امور خارجه ایران

منبع: برترین ها

12

1400/7/3

11:23


در ملاقات وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه پرتغال، بلافاصله بعد از اینکه طرف پرتغالی پا روی پا می‌اندازد، امیر عبدالهیان وزیر خارجه کشورمان هم مقابله به مثل می‌کند.

برترین‌ها: در ملاقات وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه پرتغال، بلافاصله بعد از اینکه طرف پرتغالی پا روی پا می‌اندازد، امیر عبدالهیان وزیر خارجه کشورمان هم مقابله به مثل می‌کند.

مقابله به مثل به سبک وزیر امور خارجه ایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو