عملیات نجات حیرت‌انگیز یک آهو از چنگال پلنگ

منبع: برترین ها

21

1400/7/3

11:41


یک بابون با پرت کردن حواس پلنگی که آهو را مغلوب خود کرده بود، باعث نجات آهو شد.

خبر فوری: یک بابون با پرت کردن حواس پلنگی که آهو را مغلوب خود کرده بود، باعث نجات آهو شد.

عملیات نجات حیرت‌انگیز یک آهو از چنگال پلنگ

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو