به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار، یورو و پوند امروز در بازار ارز افزایش یافت.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز سوم مهر 1400

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۶۰۰ (بیست و هفت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۶۰۰ ۱۵۰ ۰.۵۴ ۱۰:۵۵
۲۷,۴۵۰ -۷۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش
۲۷,۵۲۰ -۲۰ -۰.۰۸ ۳ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۵۷ درصدی، از ۲۶,۴۷۱ (بیست و شش هزار و چهارصد و هفتاد و یک ) تومان به ۲۶,۶۲۳ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۶۲۳ ۱۵۲ ۰.۵۷ ۱۱:۲۶
۲۶,۴۷۱ ۲۱۱ ۰.۷۹ ۲ روز پیش
۲۶,۲۶۰ ۲۹ ۰.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۴۱۶ (سی و دو هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۴۱۶ ۱۸۰ ۰.۵۵ ۱۱:۲۰
۳۲,۲۳۶ -۸۶ -۰.۲۷ ۲ روز پیش
۳۲,۳۲۲ ۱۴۱ ۰.۴۳ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۱۸ تومان افزایش، ۳۷,۹۵۰ (سی و هفت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۹۵۰ ۲۱۸ ۰.۵۷ ۱۱:۲۰
۳۷,۷۳۲ ۱۱۶ ۰.۳ ۲ روز پیش
۳۷,۶۱۶ ۵۱ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۳۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۵۸۰ (هفت هزار و پانصد و هشتاد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۱۶۰ (سه هزار و یکصد و شصت ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۷ تومان افزایش، ۲۱,۸۳۷ (بیست و یک هزار و هشتصد و سی و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.