تصاویری از شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در دست زائرین اربعین + عکس

تصاویری از شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در دست زائرین اربعین + عکس


7

1400/7/3

11:57


زائرین اربعین حسینی در مراسم زیارت اربعین با در دست گرفتن تصاویر شهیدان قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، یاد این دو فرمانده شهید را در مراسم زیارت امام حسین(ع) را گرامی داشتند.

تصاویری از شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در دست زائرین اربعین + عکس

تصاویری از شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در دست زائرین اربعین + عکس

تصاویری از شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در دست زائرین اربعین + عکس

تصاویری از شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در دست زائرین اربعین + عکس

تصاویری از شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در دست زائرین اربعین + عکس

تصاویری از شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در دست زائرین اربعین + عکس

تصاویری از شهیدان سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در دست زائرین اربعین + عکس

منبع: ابنا

تصویری


ویدئو