این عملیات در ۱۳ هفته پس از میانه خرداد ماه ماهیت انقباضی داشته و سعی در کاهش دایره نقدینگی بانکها داشته است. این در حالی است که در دو هفته پایان تابستان این روند متوقف شده و بانک مرکزی دادو ستدی در این بازار به ثبت نرسانده است.

بانک مرکزی در عملیات بازار باز نقش کنشگر را بازی می کند. به این معنا که این نهاد  با رصد وضعیت حساب جاری بانک ها اقدام به خرید و فروش اوراق بدهی از این نهاد های مالی می کند تا از این طریق بتواند با مدیریت نقدینگی جاری در بانکها نرخ تورم را مدیریت کرده و آن را به سوی نرخ هدفگذاری شده خود سوق دهد. در همین راستا بانک مرکزی از میانه تابستان تصمیم به جذب پول از بانکها گرفته  و در میانه تیر ماه بیشترین میزان جذب نقدینگی را به صورت میانگین به ثبت رساند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «افزایش تب نرخ سود بین بانکی در شروع پاییز+ نمودار» بخوانید.