دستور ویژه محسن رضایی در مورد «علی لندی»

منبع: برترین ها

11

1400/7/3

13:09


معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از گفت‌وگوی خود با رئیس بنیاد شهید برای تایید شهادت علی لندی خبر داد.

ایلنا: معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از گفت‌وگوی خود با رئیس بنیاد شهید برای تایید شهادت علی لندی خبر داد.

دستور ویژه محسن رضایی در مورد «علی لندی»

محسن رضایی،  درباره علی لندی نوجوان فداکار ایذه‌ای نوشت:

«فداکاری علی لندی عزیز، شهادت گونه بود و در تاریخ ایثارگری‌های این ملت بزرگ ثبت خواهد شد. با آقای قاضی‌زاده هاشمی ریاست محترم بنیاد شهید صحبت کردم تا ترتیبی برای تایید شهادت این نوجوان فداکار فراهم سازد.»

دستور ویژه محسن رضایی در مورد «علی لندی»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو