تصاویری از سرگردانی مسافران اربعین در فرودگاه

منبع: برترین ها

12

1400/7/3

13:30


۱۲۰۰نفر از مسافران پروازهای شرکت هواپیمایی «العراقیه» به مقصد بغداد همچنان در فرودگاه امام خمینی (ره) سرگردانند و هیچ نماینده‌ای از این شرکت هواپیمایی پاسخگوی مخاطبان نیست

خبرگزاری ایسنا: ۱۲۰۰نفر از مسافران پروازهای شرکت هواپیمایی «العراقیه» به مقصد بغداد همچنان در فرودگاه امام خمینی (ره) سرگردانند و هیچ نماینده‌ای از این شرکت هواپیمایی پاسخگوی مخاطبان نیست

تصاویری از سرگردانی مسافران اربعین در فرودگاه

تصاویری از سرگردانی مسافران اربعین در فرودگاه

تصاویری از سرگردانی مسافران اربعین در فرودگاه

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو