نگاه خاص یک بچه محصل به رئیسی

نگاه خاص یک بچه محصل به رئیسی


منبع: برترین ها

13

1400/7/3

13:53


تصاویری از آیین بازگشایی مدارس سراسر کشور و آغاز سال تحصیلی جدید که با حضور رئیسی در دبستان فولادفر شهرری برگزار شد را ببینید.

برترین‌ها: تصاویری از آیین بازگشایی مدارس سراسر کشور و آغاز سال تحصیلی جدید که با حضور رئیسی در دبستان فولادفر شهرری برگزار شد را ببینید.

قاب‌های متفاوت از رئیسی و دانش‌آموزان

قاب‌های متفاوت از رئیسی و دانش‌آموزان

قاب‌های متفاوت از رئیسی در کنار دانش آموران

قاب‌های متفاوت از رئیسی در کنار دانش آموران

قاب‌های متفاوت از رئیسی در کنار دانش آموران

قاب‌های متفاوت از رئیسی در کنار دانش آموران

قاب‌های متفاوت از رئیسی در کنار دانش آموران

قاب‌های متفاوت از رئیسی در کنار دانش آموران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو