تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس


9

1400/7/3

14:01


شب گذشته مجددا شایعاتی مبنی بر باز شدن مرز و امکان تردد به عراق در فضای مجازی و حقیقی منتشر شد که تعداد قابل توجهی در اسرع وقت خود را به مرز رساندند. نزدیک به پنج هزار نفر در مرز شلمچه تجمع کردند و به دنبال تردد به طرف عراق هستند.زائران زیادی از استانهای مختلف کشور خود را به مرز شلمچه رساندهاند تا بتوانند به زیارت عتبات عالیات بروند که همچنان اجازه خروج از این مرز به آنها داده نمیشود.

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

تجمع زائران در مرز شلمچه با شایعات فضای مجازی + عکس

منبع: تسنیم

تصویری


ویدئو