۸ سال زندان برای سارق نقاشی ون‌گوگ

منبع: برترین ها

10

1400/7/3

15:05


دادگاهی در هلند سارق نقاشی «باغ خانه کشیش در نوینن» ون‌گوگ را به ۸ سال زندان محکوم کرد.

خبرگزاری صبا: دادگاهی در هلند سارق نقاشی «باغ خانه کشیش در نوینن» ون‌گوگ را به ۸ سال زندان محکوم کرد.

۸ سال زندان برای سارق نقاشی ون‌گوگ

به نقل از فیگارو، دادگاهی در هلند روز جمعه ۲۴ سپتامبر مردی را به اتهام سرقت دو تابلوی نقاشی متعلق به ونسان ون‌گوگ و فرانس هالس از دو موزه کوچک به ۸ سال زندان محکوم کرد و البته این در حالیست که هنوز اثری از نقاشی ها پیدا نشده است.

متهم ۵۹ ساله که از سوی رسانه های هلندی با نام نیلس. ام معرفی شده است در سال ۲۰۲۰ به دلیل سرقت دو نقاشی «باغ خانه کشیش در نوینن» اثر ون‌گوگ و «دو پسر خندان» اثر هالس دستگیر شده بود.

در بیانیه دادگاه هلند درباره حکم این سارق آمده است: این مرد نه تنها با سرقتش به موزه ها خسارات هنگفتی وارد کرده بلکه به اجتماع و جامعه بین الملل نیز خسارت وارد کرده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو