بازدید عناصر طالبان از باغ وحش کابل

منبع: برترین ها

9

1400/7/3

15:14


جنگجویان طالبان پس از برپایی حکومت امارت اسلامی از باغ وحش کابل دیدن کردند.

فرارو: جنگجویان طالبان پس از برپایی حکومت امارت اسلامی از باغ وحش کابل دیدن کردند.

بازدید عناصر طالبان از باغ وحش کابل

بازدید عناصر طالبان از باغ وحش کابل

بازدید عناصر طالبان از باغ وحش کابل

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو