رواج ارزهای دیجیتال تبدیل به یکی از مهم‌ترین مسائل روز تحلیل‌گران اقتصادی شده است. در این میان همه‌گیری ویروس کرونا و افزایش خریدها و تراکنش‌های غیرحضوری هم بر ارزش و اعتبار این ارزهای تازه‌نفس افزوده است. با این حال پیامدهای این مسئله برای بانک‌های مرکزی و حاکمیت دولت‌ها باعث شده که مباحث گسترده‌ای در این زمینه میان سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی به وجود آید. آرجون بیسن، تحلیل‌گر حوزه دیجیتال شورای آتلانیتک با انتشار یادداشتی در پایگاه اینترنتی این اندیشکده با عنوان «ارزهای دیجیتال متعلق به دموکرات‌هاست یا مستبدان؟» به شکلی مختصر عملکرد دولت‌ها را با توجه به ایده ارزهای دیجیتالی بانک‌های مرکزی بررسی و پیامدهای آن را به لحاظ سیاسی تحلیل کرده است.

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «ارزهای دیجیتال متعلق به دموکرات‌هاست یا مستبدان؟» بخوانید.