نیوزویک گزارش داد، در یک کلیپ ۴۰ ثانیه‌ای پست شده از این رخداد در توئیتر، کلینتون در حالی که لباسش را بالا گرفته تا به زمین نکشد وارد پیاده راه منتهی به دانشگاه شده و یک کودک نیز او را دنبال می‌کند در حالی که جمعیت تجمع کننده در منطقه پیرامون او شروع به فریاد زدن و هو کردن این وزیر خارجه اسبق آمریکا می‌کنند.

در کلیپ صدای یک فرد شنیده می شود که خطاب به کلینتون فریاد می زند: "جنایتکار جنگی" و فرد دیگری نیز شعاری توهین آمیز علیه کلینتون سر می دهد. فرد دیگری نیز در گروه فریاد می‌زند: "شرم بر دانشگاه کوئینز" و بعد از آن شعار دیگری شروع می‌شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی این تجمع از سوی فعالان ضد جنگ تشکیل شده و هدف از آن اعتراض به سیاست خارجی آمریکا بوده است.

به نظر می‌رسد کلینتون تحت تاثیر این گروه قرار نگرفته و قبل از بالا رفتن از پلکان دانشگاه برای مدت کوتاهی دست تکان می‌دهد.

کلینتون در اصل در ژانویه ۲۰۲۰ به ریاست این دانشگاه منصوب شد اما شروع به کارش به دلیل همه‌گیری کووید به تاخیر افتاد. او یازدهمین رئیس و اولین رئیس زن این دانشگاه است. دوره این ریاست پنج ساله بوده و عمدتا تشریفاتی است هر چند که کلینتون در این سمت ناظر بر مراسمات فارغ التحصیلی، خدمت به عنوان سفیر دانشگاه و مشاوره دهنده به مدیران ارشد است.