جدیدترین تفریح نیروی طالبان در فرودگاه کابل+ فیلم

19

1400/7/3

17:05


جدیدترین تفریح نیروی طالبان در فرودگاه کابل

جدیدترین تفریح نیروی طالبان در  فرودگاه کابل+ فیلم

تصویری


ویدئو