قبض برق قسطی شد!

منبع: برترین ها

33

1400/7/3

18:09


فراهم شدن امکان پرداخت قبض های نجومی برق سوژه کاریکاتور خبرگزاری تسنیم شد.

فراهم شدن امکان پرداخت قبض‌های نجومی برق که داد مردم را در آورده سوژه کاریکاتور خبرگزاری تسنیم شد.

قبض برق قسطی!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو