به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار، یورو و پوند امروز در بازار ارز افزایش یافت.

قیمت دلار 123

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۵۴۰ (بیست و هفت هزار و پانصد و چهل ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۴۰ ۹۰ ۰.۳۲ ۱۷:۲۹
۲۷,۴۵۰ -۷۰ -۰.۲۶ ۲ روز پیش
۲۷,۵۲۰ -۲۰ -۰.۰۸ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۶,۵۶۸ (بیست و شش هزار و پانصد و شصت و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۵۶۸ ۹۷ ۰.۳۶ ۱۷:۳۰
۲۶,۴۷۱ ۲۱۱ ۰.۷۹ ۲ روز پیش
۲۶,۲۶۰ ۲۹ ۰.۱۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۳۴ درصدی، از ۳۲,۲۳۶ (سی و دو هزار و دویست و سی و شش ) تومان به ۳۲,۳۴۹ (سی و دو هزار و سیصد و چهل و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۳۴۹ ۱۱۳ ۰.۳۴ ۱۷:۲۰
۳۲,۲۳۶ -۸۶ -۰.۲۷ ۲ روز پیش
۳۲,۳۲۲ ۱۴۱ ۰.۴۳ ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به ۲ روز پیش، با ۴۶ تومان افزایش، ۳۷,۷۷۸ (سی و هفت هزار و هفتصد و هفتاد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۷۷۸ ۴۶ ۰.۱۲ ۱۷:۲۰
۳۷,۷۳۲ ۱۱۶ ۰.۳ ۲ روز پیش
۳۷,۶۱۶ ۵۱ ۰.۱۳ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۵۴۰ (هفت هزار و پانصد و چهل ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۱۱۰ (سه هزار و یکصد و ده ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۳۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۱,۸۱۲ (بیست و یک هزار و هشتصد و دوازده ) تومان معامله شد.