نجات معجزه آسایِ یک زن از برخورد با قطار

منبع: برترین ها

28

1400/7/3

19:15


زنی در هلند در مقابل یک قطار سریع السیر رفتاری غیرعادی داشت اما به طور معجزه آسایی زنده ماند.

برترین‌ها: زنی در هلند در مقابل یک قطار سریع السیر رفتاری غیرعادی داشت اما به طور معجزه آسایی زنده ماند.

نجات معجزه آسایِ یک زن از برخورد با قطار

 

 

مطالب مشابه


تصویری