شبکه المیادین گزارش داد، طالبان امروز، شنبه گفت، ابوعمر خراسانی رهبر داعش در افغانستان را کشته است.