هم نشینی دانش آموزان با رئیس جمهور در صف اول + عکس

هم نشینی دانش آموزان با رئیس جمهور در صف اول + عکس


9

1400/7/3

22:19


آیین بازگشایی مدارس سراسر کشور و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ صبح امروز شنبه ۳ مهر با حضور رییس‌جمهور در دبستان فولادفر شهرری برگزار شد.

هم نشینی دانش آموزان با رئیس جمهور در صف اول + عکس

هم نشینی دانش آموزان با رئیس جمهور در صف اول + عکس

هم نشینی دانش آموزان با رئیس جمهور در صف اول + عکس

هم نشینی دانش آموزان با رئیس جمهور در صف اول + عکس

هم نشینی دانش آموزان با رئیس جمهور در صف اول + عکس

هم نشینی دانش آموزان با رئیس جمهور در صف اول + عکس

هم نشینی دانش آموزان با رئیس جمهور در صف اول + عکس

منبع: ایرنا

تصویری