برنامه دولت برای آنهایی که واکسن نزده‌اند

منبع: برترین ها

13

1400/7/3

23:16


«حسین قناعتی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بزودی تردد در شهر و دریافت خدمات مهم به کسانی که واکسینه نشده اند غیرممکن خواهد بود.

صداوسیما: «حسین قناعتی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بزودی تردد در شهر و دریافت خدمات مهم به کسانی که واکسینه نشده اند غیرممکن خواهد بود.

تردد در شهر فقط با کارت و کد ایمنی واکسیناسیون

مطالب مشابه


تصویری