مراکز واکسیناسیون خلوت شد

منبع: برترین ها

10

1400/7/4

07:59


با پایان واکسیناسیون گروه‌های شغلی، حالا از این مراکز برای واکسیناسیون عموم مردم استفاده می‌شود و هم‌چنین با شبانه روزی شدن مراکز تزریق، روند واکسیناسیون سرعت گرفته و همین امر موجب خلوت شدن این مراکز شده است.

خبرآنلاین: با پایان واکسیناسیون گروه‌های شغلی، حالا از این مراکز برای واکسیناسیون عموم مردم استفاده می‌شود و هم‌چنین با شبانه روزی شدن مراکز تزریق، روند واکسیناسیون سرعت گرفته و همین امر موجب خلوت شدن این مراکز شده است.

خلوت شدن مراکز واکسیناسیون با سرعت گرفتن تزریقات

تصویری


ویدئو