باران و تندباد شدید در مازندران

منبع: برترین ها

20

1400/7/4

09:38


بارش باران و تندباد شدید هم اکنون در فرامرزکلا مازندران را مشاهده می‌کنید.

برترین‌ها: بارش باران و تندباد شدید هم اکنون در فرامرزکلا مازندران را مشاهده می‌کنید.

باران و تندباد شدید در مازندران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو