واکنش ابطحی به اظهارات تند آقاتهرانی

منبع: برترین ها

12

1400/7/20

07:24


ابطحی؛ فعال سیاسی به اظهارات تند آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، در مورد طرح صیانت و مخالفان آن واکنش نشان داد.

برترین‌ها: ابطحی؛ فعال سیاسی به اظهارات تند آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، در مورد طرح صیانت و مخالفان آن واکنش نشان داد.

واکنش ابطحی به اظهارات تند آقاتهرانی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو