اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس

اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس


11

1400/7/21

01:08


امروز، بالاتر از ونک این سرباز نیروی راهور وقتی دید که این کودک در نوشتن دیکته مشکل دارد، کنارش نشست و شروع به دیکته گفتن، کرد. فرقی ندارد آدمها کجا خدمت می‌کنند؛ مهم کمک به‌ همدیگر است و بس.

اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس

اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس

اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس

اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس

اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس

اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس

اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس

اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس

اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس

اقدام زیبای سرباز راهور در میدان ونکِ تهران +‌ عکس

منبع: فرهیختگان

تصویری


ویدئو