بازی با اعصاب و زندگی عادی مردم چه سودی دارد؟ ‎

منبع: برترین ها

9

1400/7/21

08:39


مشاور سابق وزیر کشور از مواضع دو نماینده مجلس یازدهم درباره طرح جنجالی صیانت انتقاد کرد.

برترین‌ها: مشاور سابق وزیر کشور از مواضع دو نماینده مجلس یازدهم درباره طرح جنجالی صیانت انتقاد کرد.

او نوشت: 

بازی با اعصاب و زندگی عادی مردم چه سودی دارد؟‎

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو