پست سخنگوی وزارت امور خارجه برای روز حافظ

منبع: برترین ها

7

1400/7/21

08:39


سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در یادداشتی به مناسبت ۲۰ مهرماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی نوشت: نام و رسم حافظ نه تنها برای ایرانیان و فارسی‌زبانان، بلکه به عنوان میراثی بشری بر جریده این عالم برای همیشه ثبت و همواره زنده است.

برترین‌ها: سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در یادداشتی به مناسبت ۲۰ مهرماه روز بزرگداشت حافظ شیرازی نوشت: نام و رسم حافظ نه تنها برای ایرانیان و فارسی‌زبانان، بلکه به عنوان میراثی بشری بر جریده این عالم برای همیشه ثبت و همواره زنده است.

در یادداشت اینستاگرامی خطیب زاده به مناسبت روز حافظ آمده است:

زیر این گنبد دوّار ندیدم خوشتر

از صدای سخن عشق که پیغام تو بود

کیمیایی که در جوهر کلام حافظ است، آنچنان است که انسان را در عین هوشیاری به غایت مستی و رندی می رساند.

نام و رسم حافظ نه تنها برای ایرانیان و فارسی‌زبانان، بلکه به عنوان میراثی بشری بر جریده این عالم برای همیشه ثبت و همواره زنده است، که به فرموده خودش:

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق،

ثبت است بر جریده عالم دوام ما.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو