یک فروند هواپیمای حامل محموله بزرگی از کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران شامل اقلام پزشکی، دارویی و غذایی به همراه یک تیم پزشکی وارد شهر قندوز افغانستان شده است.

شایان ذکر است این ششمین محموله کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان است.