کانال دولت بهار با انتشاری تصاویری از محمود احمدی نژاد به همراه همسرش از ورود او به فرودگاه دبی خبر داد. 

عکسی از احمدی نژاد و همسرش در سفر دبی

احمدی نژاد