مسابقه شخم زدن زمین با موتورهای بخار + عکس

2

1400/7/21

16:43


هفتادمین دوره مسابقات ملی شخم با موتورهای بخار در Berwick-upon-Tweed، شمال انگلستان.

مسابقه شخم زدن زمین با موتورهای بخار + عکس

مسابقه شخم زدن زمین با موتورهای بخار + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو