همراهی بالگرد با خودرو در رالی مراکش + عکس

9

1400/7/21

16:43


رالی مراکش 2021، در بیابان منطقه زاگورا.

همراهی بالگرد با خودرو در رالی مراکش + عکس

همراهی بالگرد با خودرو در رالی مراکش + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو