به گزارش دنیای اقتصاد، بازار در پایان معاملات امروز شاهد افزایش عمده قیمت هاست. 

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 21 مهر 1400

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۷۲ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۲ ۱۳ ۰.۷۳ 15:00
۱,۷۵۹ ۳.۲۰ ۰.۱۸ روز قبل
۱,۷۵۶ -۱.۶۰ -۰.۱ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۹۹ درصدی، از ۱,۱۲۲,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و بیست و دو هزار و هفتصد ) تومان به ۱,۱۳۴,۰۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و چهار هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰ ۰.۹۹ 17:05
۱,۱۲۲,۷۰۰ -۱۳,۹۰۰ -۱.۲۴ روز قبل
۱,۱۳۶,۶۰۰ -۶,۲۰۰ -۰.۵۵ ۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۹۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۱۴,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و چهارده هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۱۷۰ (بیست و هفت هزار و یکصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۱۷۰ ۵۰ ۰.۱۸ 17:03
۲۷,۱۲۰ -۳۷۰ -۱.۳۷ روز قبل
۲۷,۴۹۰ ۱۰ ۰.۰۳ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳۷ درصدی، از ۲۶,۴۰۱ (بیست و شش هزار و چهارصد و یک ) تومان به ۲۶,۳۰۵ (بیست و شش هزار و سیصد و پنج) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۳۰۵ -۹۶ -۰.۳۷ 17:04
۲۶,۴۰۱ -۱۷۱ -۰.۶۵ روز قبل
۲۶,۵۷۲ -۴۴ -۰.۱۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۲۴۶ (سی و یک هزار و دویست و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۲۴۶ -۱۰۷ -۰.۳۵ 15:20
۳۱,۳۵۳ -۴۵۰ -۱.۴۴ روز قبل
۳۱,۸۰۳ -۳۹ -۰.۱۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۳۶,۹۲۱ (سی و شش هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان به ۳۶,۸۴۷ (سی و شش هزار و هشتصد و چهل و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۶,۸۴۷ -۷۴ -۰.۲۱ 15:20
۳۶,۹۲۱ -۵۳۶ -۱.۴۶ روز قبل
۳۷,۴۵۷ ۲۷ ۰.۰۷ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۴۰۰ (هفت هزار و چهارصد ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۳,۱۰۰ (سه هزار و یکصد ) تومان قیمت خورد.

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۲۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۱,۷۱۳ (بیست و یک هزار و هفتصد و سیزده ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,735,000 (یازده میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.46 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۷۳۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۰.۴۶ 17:02
۱۱,۶۸۰,۰۰۰ -۵۵,۰۰۰ -۰.۴۸ روز قبل
۱۱,۷۳۵,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰ -۰.۳۵ ۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۹۷۳,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و هفتاد و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۹۷۳,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۰.۰۵ 17:06
۵,۹۷۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۴ روز قبل
۶,۰۲۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۰.۳۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۴۷۳,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.