تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس


8

1400/7/22

00:06


تمرین تیم ملی هاکی روی یخ آقایان و بانوان کشورمان برای حضور در مسابقات کاپ آزاد دوبی که با حضور ده تیم معتبر کشورهای صاحب نام این رشته و از روز ۲۵ مهر لغایت ۱ آبان برگزار خواهد شد در زمین آیس باکس بازار بزرگ ایران برگزار شد. این حضور در راستای آماده سازی ملی پوشان جهت اعزام به مسابقات جام جهانی قرقیزستان که اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد صورت می پذیرد.

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

تمرینات تیم ملی هاکی روی یخ بانوان و آقایان +‌ عکس

منبع: ایلنا

تصویری


ویدئو