فیسبوک سطح امنیت کاربران را افزایش داد

منبع: برترین ها

7

1400/7/22

10:01


شرکت فیسبوک با اعمال برخی تغییرات در پلتفرم خود سطح امنیت کاربران خبرنگار و برخی فعالان را افزایش داد.

ایران: شرکت فیسبوک با اعمال برخی تغییرات در پلتفرم خود سطح امنیت کاربران خبرنگار و برخی فعالان را افزایش داد.

این شرکت اعلام کرد از این پس خبرنگاران می توانند بدون نگرانی از حملات سایبری مطالبی از زندگی شخصی خود نیز ثبت و ارسال کنند.

فیسبوک سطح امنیت کاربران را افزایش داد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو