بازگشایی دانشگاه‌ها اولویت بندی می‌شود

منبع: برترین ها

6

1400/7/22

10:17


وزیر علوم: به دانشگاه‌ها اختیار داده‌ایم تا با توجه به امکاناتی که دارند بتوانند برای ورود دانشجویان اولویت‌بندی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان: وزیر علوم: طی جلسه‌ای که با روسای دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم داشتیم، مقرر شد تا دانشجویان با اولویت‌بندی ورودی های مختلف در دانشگاه ها حضور یابند.

به دانشگاه‌ها اختیار داده‌ایم تا با توجه به امکاناتی که دارند بتوانند برای ورود دانشجویان اولویت‌بندی کنند.

بازگشایی دانشگاه‌ها اولویت بندی می‌شود

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو