تصویری زیبا از بارش برف پاییزی در ارتفاعات چین + عکس

8

1400/7/22

10:27


بارش برف پاییزی صحنه های زمستانی زودرس را در سین کیانگ چین ایجاد می کند.

تصویری زیبا از بارش برف پاییزی در ارتفاعات چین + عکس

تصویری زیبا از بارش برف پاییزی در ارتفاعات چین + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو