حرکت گیج‌کننده یک مرد در ماشین نامرئی!

منبع: برترین ها

4

1400/7/22

10:33


ویدئو‌های یک مرد جوان در شبکه اجتماعی تیک تاک بحث برانگیز و گیج کننده شده است.

فرارو: ویدئو‌های یک مرد جوان در شبکه اجتماعی تیک تاک بحث برانگیز و گیج کننده شده است.

حرکت گیج‌کننده یک مرد در ماشین نامرئی!

این فرد مانند یک فرد عادی روی زمین در خانه می‌نشیند، اما ناگهان بدون حرکت دادن قسمتی از بدن به یک طرف حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد که او سوار یک ماشین نامرئی است و رانندگی می‌کند!

با وجود این بسیاری از کاربران کار این جوان را ترفند و دست کاری در ویدئو می‌دانند.

حرکت گیج‌کننده یک مرد در ماشین نامرئی!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو