ثروت محرمانه محصول فساد است!

منبع: برترین ها

2

1400/7/22

10:46


عبدی: تنها دلیل محرمانه بودن ثروت مدیران کشور فقدان اراده برای مبارزه با فساد است

برترین‌ها: عبدي: تنها دليل محرمانه بودن ثروت مديران كشور فقدان اراده براي مبارزه با فساد است.
والا ثروت چيست كه بخواهد محرمانه باشد؟ مگر اينكه ثروت محصول گناه و فساد باشد.

ثروت محرمانه محصول فساد است!

 

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو