بازدید رئیسی از مجموعه تاریخی تخت جمشید

منبع: برترین ها

8

1400/7/22

11:02


خبرگزاری صداوسیما؛ ویدئویی از بازدید رئیسی از مجموعه تاریخی تخت جمشید را منتشر کرد.

خبرگزاری صداوسیما؛ ویدئویی از بازدید رئیسی از مجموعه تاریخی تخت جمشید را منتشر کرد.

بازدید رئیسی از مجموعه تاریخی تخت جمشید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو