به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی ملی 12

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۶,۰۰۸(بیست و شش هزار و هشت تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۶,۵۲۶(بیست و شش هزار و پانصد و بیست و شش تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۳۰,۰۵۵(سی هزار و پنجاه و پنج تومان) و قیمت فروش یورو ۳۰,۶۶۲(سی هزار و ششصد و شصت و دو تومان) است.