ساخت چاقوی بالستیک

منبع: فوت و فن

5

1400/7/22

11:45


ساخت چاقوی بالستیک

چاقو بالستیک ballistic knife چاقویی ست که تیغه آن قابلت جدا شدن و پرتاب شدن به فاصله چندین متر را دارد این عمل با کشیدن ضامن یا کشیدن گیره و یا کلیدی بر روی دسته آن صورت می‌گیرد. چاقوهای بالستیک که قدرت پرتاب خود را از یک فنر می‌گرفتند در سال ۱۹۸۰ بعد از به بازار آمدن نمونه هایی از آنها، در آمریکا و دیگر کشور های غربی معروف شدند. اما بعد از آن فروش چاقوهای بالستیک به مردم عادی در تعداد زیادی از کشورها محدود و ممنوع شده است.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو