کاهش قدرت خرید کارگران طی شش ماه چقدر بود؟

منبع: برترین ها

7

1400/7/22

11:49


رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار: قدرت خرید کارگران در شش ماه ۳۲درصد کاهش یافت.

شرق: فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، با اشاره به کاهش ۳۲/۴ درصدی قدرت خرید دستمزد کارگران، گفت: «قدرت خرید حقوق کارگران در آخر شهریور ماه با احتساب میزان رشد تورم و کاهش ارزش ریال، حدود ۳۲/۴ نسبت به فروردین ماه امسال کمتر شده است.»

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو