ماسه خواری را دریابید!

منبع: برترین ها

5

1400/7/22

13:02


معاون آب و آبفای وزیر نیرو: پدیده ماسه خواری را دریابید.

اخبار فوری: قاسم تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: چندین سال است که پدیده ماسه خواری بسیار رواج پیدا کرده و موجب برهم زدن زیست بوم دریای خزر شده است و اگر اکنون جلوی آن گرفته نشود در آینده آسیب های جدی تری را متحمل محیط زیست کشور می کند.

ماسه خواری را دریابید!

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو