گل چراغ راهنمایی؛ اثری از هنرمندان آلمانی + عکس

6

1400/7/22

13:34


نصب هنری با عنوان «گل چراغ راهنمایی» توسط هنرمندان یوهانس برونر و رایموند ریتز در مونیخ، آلمان.

گل چراغ راهنمایی؛ اثری از هنرمندان آلمانی + عکس

گل چراغ راهنمایی؛ اثری از هنرمندان آلمانی + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو